Teastaíonn ón Taibhdhearc, Amharclann Náisiúnta na Gaeilge, cur lena Bord deonach Stiúrthóirí le daoine atá díograiseach agus cruthaitheach agus a bhfuil a gcroí i bhforbairt na hamharclannaíochta Gaeilge.

Is gearr go mbeidh an institiúid cultúir íocónach Gaeilge seo, An Taibhdhearc, céad bliain ar an bhfód agus tá áit shuntasach agus ar leith ag an Amharclann i samhlaíocht cainteoirí Gaeilge ar fud oileán na hÉireann agus ar fud an domhain ó bunaíodh í sa bhliain 1928. Óna ceanncheathrú chlúiteach i gcroílár chathair dhátheangach na Gaillimhe, tá tacaithe ag an amharclann leis an iarracht ealaíonta ar fud an iliomad foirmeacha ealaíne a thuilleann aitheantas sa bhaile agus thar lear.

Tugtar cuireadh do chomhaltaí Boird nua a bheith páirteach ar Bhord atá fuinniúil agus forásach cheana féin. Tá cuireadh á thabhairt do dhaoine ar fud oileán na hÉireann agus go hidirnáisiúnta a mbeadh spéis acu a bheith páirteach. Tá sé riachtanach go mbeadh na comhaltaí nua ábalta tabhairt faoi ghnó go léir an Bhoird i nGaeilge agus tá sé riachtanach freisin go mbeadh roinnt taithí acu ar earnáil na n-ealaíon.

Teastaíonn ón mBord Cisteoir a earcú, dá bhrí sin, cuirfear fáilte roimh iarratais ó iarratasóirí a bhfuil scileanna cuntasaíochta agus/nó scileanna i bpleanáil airgeadais acu. Áirítear duine nó beirt eile don Bord freisin agus teastaíonn  na scileanna seo ón mBord, scileanna margaíochta agus cumarsáide, scileanna i bhforbairt gnó,  agus sa dlí.

Mar sin féin, spreagtar gach duine a bhfuil spéis acu ann iarratas a chur faoi bhráid mar go gcuireann réimse leathan scileanna agus taithí go mór leis an mBord. Is ceithre bliana tréimhse an téarma agus tagann an bord le chéile sé huaire sa bhliain do na cruinnithe Boird.

“Áit ar leith í an Taibhdhearc a bhfuil an draíocht ina cuid ballaí. Is iontach an phribhléid é agus is freagracht mhór é a bheith i do choimeádaí ar a leithéid d’institiúid chultúir thábhachtach agus táimid ag tnúth go mór le fáilte a chur roimh níos mó daoine ar an mBord, daoine ar mian leo an phribhléid agus an fhreagracht seo a roinnt linn.” An Dr Siobhán Nic Fhlannchadha, Cathaoirleach.

Iarrtar ar dhaoine a bhfuil spéis acu ann Curriculum Vitae (CV) agus litir chumhdaigh aon leathanach amháin a chur faoi bhráid ina ndéantar cur síos ar a dtaithí agus ar a scileanna ábhartha, mar aon leis na cúiseanna ar mhaith leis/léi a bheith ar bhord na Taibhdheirce.

Ba chóir iarratais a sheoladh ar ríomhphost chuig siobhan@antaibhdhearc.com faoi am scoir gnó, Déardaoin an 29 Feabhra 2024.

Faigh na teastálacha d’iarrthóirí ar suíomh idirlíne na Taibhdheirce anseoanseo.

Is Bord comhdheiseanna é Bord na Taibhdheirce agus fáiltítear roimh iarratais ó gach aicme den phobal.

More Info
Date Posted: 24 January 2024
Don't forget to say you saw the opportunity on our site!