19.02.18 Croi8 Potrait 800x1200 Listing Page Grid

Cruthaíonn an banna ceoil Croí8 léiriú speisialta dar teideal “Na Céimeanna Ceoil” ina dtugtar an lucht féachana ar eachtra éisteachta uathúil. Insíonn scéalaí scéal agus cíortar téamaí an scéil seo trí cheol Croí8. Ina gcuid ceoil tá meascán uathúil de rac-cheol tíre indie measctha le tiúnáil mhalartach ar an ngiotár, rithimí deasa agus línte gutha dea-chruthaithe. Cuireann fuaimeanna binne na fliúite leis sin ar fad.

Tá blaiseadh dá gcuid ceoil san albam is déanaí uathu, “One Step Closer”, atá ar fáil go digiteach ar líne nó i bhformáid CD ó goldendiscs.ie. Tá níos mó eolais faoin mbanna ceoil ar www.croi-8.net/index_ga.html.

The band Croí8 create a special performance entitled “The Musical Steps” whereby the audience is stepped through a unique listening adventure. A storyteller recounts a story and the themes of this narrative are explored through the music of Croí8. Their music features a unique blend of indie folk rock fused with alternative guitar tunings, neat rhythms, well-crafted vocal lines and melodic flute embellishments.

A taste of their music is available through their latest album “One Step Closer” available digitally on-line or in CD format from goldendiscs.ie. For more information see: www.croi-8.net.