Untitled Design 11

Dráma de chuid Eoghan Ó Tuairisc a foilsíodh in 1967.  Léirigh An Taibhdhearc an dráma seo cheana agus anois tá Aisteoirí an Spidéil ag cur an léiriú seo ar fáil don Taibhdhearc.  Tá an dráma féin lonnaithe i gclochar, mná rialta le linn an Chogadh Cathrach.  Is dráma an-láidir atá anseo, a léiríonn na mothúcháin a bhí ann le linn an tréimhse chorraitheach staire úd.  Tá áthas ar Aisteoirí an Spidéil go bhfuil aisteoirí nua meallta acu don léiriú seo agus go bhfuil Séamus Ó Scanláin leis an dráma a léiriú. Seo an chéad dráma atá léirithe ag Sémus le hAisteoirí an Spidéil.  Tá an-áthas orthu leanacht leis an traidisiún, atá bunaithe le cúpla bliain anuas.

Tairiscint Speisialta : Is féidir lucht féachana ‘Lá Fhéile Mhíchíl’ ticéid €15 a fháil do ‘Jingle Bang Jangle’, (gnáthphraghas €20/€18).  Ar fáil ó Díoloifig na Taibhdheirce amháin.

A drama published by Eoghan Ó Tuairisc in 1967. The Taibhdhearc produced this drama beforehand and now Aisteoirí an Spidéil are producing it for the Taibhdhearc. The drama itself is situated in a convent during the Civil War. This is a powerful drama, which illustrates the emotions which existed during this stirring period of history. Aisteoirí an Spidéil are delighted that they have attracted new actors for this production and that Séamus Ó Scanláin is producing this drama. This is the first drama produced by Séamus with Aisteoirí an Spidéil. They are delighted to continue the tradition which has been established over recent years.

Special offer: Audiences of ‘Lá Fhéile Mhíchíl’ can avail of €15 tickets for ‘Jingle Bang Jangle’ (usual price €20/€18).  Please note this offer is only available from An Taibhdhearc Box Office.