26 An Taibhdhearc G Listing Page Grid

Campa Cásca Drámaíochta d’aisteoirí óga idir 8 agus 12 bliain d’aois in AN TAIBHDHEARC le Cillian Ó Donnchadha (Seacht, Ros na Rún, Aisling Géar, Fíbín agus West Side Stage School) agus James Riordan (Blue Teapot, Galway Actors Workshop, Fregoli, My Fellow Sponges agus Tuismitheoirí na Gaeltachta).

Tobchumadóireacht – Ag múnadh do na daltaí na rialacha bunúsacha tobchumadóireachta trí chluichí taitneamhacha lán le fuinneamh, chun a gcumas oibriú le daltaí eile a fheabhsú agus chun níos mó muiníne a chruthú iontu. Tá a samhlaíocht ann de shíor ach seo an deis dóibh iad a léiriú. Cumadh – Mar chuid den chúrsa, beidh muid ag beartú radharcanna a fhorbrófar ina léiriú ag deireadh na seachtaine. Agus radharcanna tobchumtha acu, bainfidh na daltaí úsáid as scileanna beartaithe chun a léirithe agus an radharc é féin a leagan amach. Foley – Beidh muid ag déanamh ceardlann ar Obair Foley i bhfoirmaid seinm raidió. Múinfidh an ceardlann seo do na daltaí faoi na cleasa a mbíonn ag ealaíntóir Foley. Freisin, tabharfar an deis dóibh cumacht na fuaime san amharclannaíocht a fheiceáil agus a fhiosrú. Seans go mbeidh cúpla cairéid briste againn sa phróiséis. Puipéadóireacht agus Mascanna – Beidh deis ag na daltaí úsáid a bhaint as a scileanna nuabhainte chun súil a chaitheamh ar an domhan puipéadóireachta agus úsáide mascanna. Foghlaimeoidh siad na bunrialacha de na ceirde seo agus iad ag baint taitnimh as na carachtair a chruthaigh siad féin. Ceadrdlanna

10:00r.n.-2:00i.n. gach lá le taispeántas gearr ar an Aoine deireanach den gcampa.

————————- Easter camp for young actors between 8 and 12 years of age TAKING PLACE IN AN TAIBHDHEARC with CillianÓ Donnchadha (Seacht, Ros na Rún, Aisling Géar, Fíbín and West Side Stage School) and James Riordan (Blue Teapot, Galway Actors Workshop, Fregoli, My Fellow Sponges and Tuismitheoirí na Gaeltachta)

Improvisation –  Teaching the students the basic rules of Improvisation through high energy and fun games, in order to improve their ability to work with other students and grow their confidence in performance. Their imagination has always been there, this is their chance to explore it. Devising – As part of the course, we will be devising scenes which will be developed into a showcase at the end of the week. Having improvised scenes, the students will use devising tools to help structure their performance and the scene itself Foley – We will be doing a workshop on Foley Work in a radio play format. This workshop will teach the students about the tricks of the classic foley artist. They will also get to experience and explore the power of sound in theatre. It may involve breaking a few carrots! Puppetry and Mask – The students will get to use their newly found improvisational skills to explore the world of puppetry and masks. Learning the basic rules of both crafts and having fun creating their own individual characters.

Workshops 10:00a.m.-2:00p.m. every day with short presentation of learning on final Friday of camp.