Le tacaíocht na Comhairle Ealaíona, mar aon le comhpháirtithe eile, lorgaímid tairiscintí foirmeálta do thogra taighde agus forbairt mar chuid d’fhorbairt Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh mar Áit Ildánach faoi scéim na n-Áiteanna Ildánacha de chuid na Comhairle Ealaíona.

With support from The Arts Council and other funding agencies and partners, we now seek formal quotations for a research and development project as part of the development of Gaeltacht Uíbh Ráthaigh as a Creative Place under the Arts Council Creative Places support scheme. 

Cuimseoidh an fhoireann Taighdeoir (conradh 16 mhí) agus Ealaíontóir Neadaithe (conradh 12 mhí), ag obair as lámh a chéile, chun plé le na pobail áitiúla i dtreo fís cruthaitheach dúchasach don áit a nochtadh agus a spreagadh, agus chun múnla a fhorbairt mar bhunchloch clár forbartha cruthaitheach don áit uathúil seo.

Specifically, the Creative Places team will consist of a Researcher (16-month contract) and an Embedded Artist (12-month contract), working in tandem, to engage with the local communities, to reveal and inspire an indigenous creative vision and form a blueprint to develop this unique area as a creative place.

Tá sonraí an dá ról ar fáil tríd creativeplacesur@gmail.com agus is é an spriocdháta le haghaidh iarratais ná an Aoine, 6ú Lúnasa, 2021.

A full brief for each role is available via creativeplacesur@gmail.com and closing date for applications is Friday 6th August, 2021.

Anuas ar sin, buíoch as tacaíocht ó Ealaín na Gaeltachta, fáilteofar roimh iarratais ar ról Áisitheoir/Riarathóir Ealaíona páirt aimseartha (ionainn is lá sa tseachtain, ar chonradh 9 mhí) chun tacú le obair fhoireann Áit Ildánach Uíbh Ráthaigh mar aon le tacaíocht a thabhairt agus áisitheoireacht a dhéanamh ar thograí ealaíne áirithe eile sa cheantar.

In addition, thanks to the support of Ealaín na Gaeltachta, applications are also invited for the role of a part-time Arts Facilitator/Administrator (1 day per week equivalent, 9-month contract) to support the work of the Creative Places team and to also support and facilitate other arts initiatives ongoing in the locality.

Tá sonraí poist ar fáil tríd creativeplacesur@gmail.com agus is é an spriocdháta le haghaidh iarratais ná an Aoine, 6ú Lúnasa, 2021.

A full job description is available via creativeplacesur@gmail.com and closing date for applications is Friday 6th August, 2021.

Date Posted: 16 July 2021
Don't forget to say you saw the job on our site! The jobs board got 140,000 unique visits last year. That's 2,500 each week.