Artist Bursaries

Ealaín na Gaeltachta – 3 x €500 de Sparánachtaí do Ealaíontóirí Aonair ag Theatre Forum Cruinniú Port Láirge

Tá áthas ar Ealaín na Gaeltachta a bheith ag comhoibriú le Theatre Forum chun 3 chinn de sparántachtaí a chur ar fáil do Ealaíontóirí Aonaracha Gaeltachta ar fiú €500 an ceann iad chun freastal ar Theatre Forum i gCathair Phort Láirge ar an 30ú agus 31ú Bealtaine 2023.

Beidh Theatre Forum Cruinniú Port Láirge ar siúl sa Theatre Royal agus Garter Lane agus bíonn an comhdháil seo mar ancaire i bhféilire bliantúil pobal na n-ealaíon sa thaibhiúcháin ar fud na tíre.

Tá ríméad orainn a fhógairt go mbeidh seisiúin againn mar thús plé ag scagadh téamaí atá fite fuaite le léiriúcháin, saothair i nGaeilge a léiriú, foirne le Gaeilge, deiseanna maoinaithe agus forbairtí náisiúnta san earnáil.

Beidh os cionn 250 duine ag freastal le meascán d’ealaíontóirí neamhspléacha, oibrithe ealaíona, baill foirne ó na féilte, Ionaid ealaíona, comhlachtaí léiriúcháin, eagraíochtaí acmhainne & maoinaitheoirí. Tuilleadh eolais le fáil faoin gcomhdháil ag www.theatreforum.ie.

Beidh Ruth McGowan (atá nua-cheaptha mar stiúrthóir ar Litríocht agus Saothair nua le hAmharclann na Mainistreach) i mbun coimeádaíochta chun sraith de chainteanna spreagúla agus painéil a chur ar siúl ar an 30ú Bealtaine. Ina dhiaidh sin, beidh clár ealaíona léirithe ag Lynn Cahill chomh maith le dinnéar an tráthnóna sin. Ar an 31ú Bealtaine beidh turas siúlóide timpeall ar spásanna cultúrtha na cathrach ‘s ar bhallaí Port Láirge chomh maith le suiteáin ealaíona agus seisiúin cainte.

Clúdóidh an sparánacht costas an ticéid, mar aon le liúntas i dtreo lóistín agus taistil. Léirigh do shuim tré ríomhphost a sheoladh chuig ealain@udaras.ie

Ní mhór don iarratasóir a bheith mar ealaíontóir atá lonnaithe sa Ghaeltacht. Spriocdháta do léirithe spéise ná Dé Céadaoin 24 Bealtaine 2023.

Ticketsolve Bursaries 

Ticketsolve is sponsoring 20 ticket bursaries for arts professionals working in fundraising & development, marketing, box office, audience development and ticketing. Each ticket bursary has a value of €140 and covers day sessions, artistic programme, bespoke walking tour, lunch on both days and evening dinner. You can find out how to apply for one of these Ticketsolve ticket bursaries over here.

Lots more info on programme, hotels and travel over here.

Independent Artist Bursaries 

Here is a list of bursaries available to independent artists:

  • Theatre Forum Bursaries x 10 bursaries – now fully allocated
  • Carlow County Council Arts Office x 4 bursaries – now fully allocated
  • Dún Laoghaire-Rathdown County Council x 1 bursary -now fully allocated
  • Kildare County Council Arts Service x 2 bursaries – now fully allocated
  • Offaly County Council Arts Office x 3 bursaries – now fully allocated
  • Roscommon County Council Arts Office x 1 bursary – now fully allocated
  • Waterford City and County Council x 10 bursaries – now fully allocated
  • Wexford County Council Arts Service x 2 bursaries – now fully allocated